Un nou curs, noi oportunități

Un nou curs, noi oportunități

Agent de securitate

În data de 15 aprilie 2015 a început în comuna Boldur, din judetul Timiș a început un nou curs Agent de securitate. Cursurile se desfățoară în sala de festivități din comuna. La acest curs s-au înscris un număr de 28 de persoane care provin din grupuri vulnerabile precum: șomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane ocupate cu agricultura de subzistență.

Fiecare din cei 28 de cursanți au participat până în prezent la o serie de acțiuni și activități din cadrul proiectului, toate acestea cu titlul gratuit:

  • Sesiuni de informare și recrutare
  • Evaluare psihologică
  • Bursa locurilor de muncă organizată la finalul lunii mai 2015

Ulterior acestor sesiuni de formare profesională, cursanții vor participa la activitatea de mediere pe piața muncii în vederea accesării unui loc de muncă și la sesiuni de job club.

Examenul este preconizat să se desfășoare la finalul lunii iunie 2015. Cursul este autorizat ANC și fiecare absolvent va obține un certificat recunoscut în cele 28 de state ale Uniunii Europene.