Despre

„Perspectiv Rural”

Măsuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă”

 

 Proiectul este implementat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany ca beneficiar al proiectului împreuna cu doi parteneri: Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Nitchidorf și Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Sacoșu Turcesc. Sediul implementării proiectului este sediul Fundației Serviciilor Sociale Bethany: Calea Dorobanților nr. 4, Timișoara, județul Timiș.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2. – „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

Valoarea totală a proiectului este de 2.009.470,00 lei, din care valoarea contribuţiei FSE este de 1.692.399,75 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 276.880,85 lei, iar contribuţia proprie a Fundației Serviciilor Sociale Bethany este de 40.189,40 lei.

Durata de desfășurare a proiectului este de 18 de luni, începand de la 1 Aprilie 2014 pâna la 30 Septembrie 2015.

Obiectivul general al proiectului

Vizează asigurarea sustenabilității pe termen lung în mediul rural, în special în comunele Nitchidorf, Sacoșu Turcesc și Boldur, județul Timiș dar și în alte comune din Regiunea de Vest, prin îmbunatățirea calității profesionale a resurselor umane în vederea facilitării accesului la ocupare în domenii non agricole, creșterea oportunităților de ocupare prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă/noi forme de ocupare, promovarea culturii antreprenoriale și promovarea mobilității ocupaționale și geografice a forței de muncă din mediul rural.

Obiective specifice / operaționale ale proiectului

1. Furnizarea de programe de informare, conștientizare, evaluare, orientare, motivare, consiliere și mediere privind piața muncii în domenii non-agricole pentru 380 de participanți din mediul rural, în vederea creșterii ratei de ocupare pentru persoanele din mediul rural.

2. Facilitarea accesului pe piața muncii pentru 100 de beneficiari din mediul rural (persoane inactive, în cautarea unui loc de muncă, șomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistență), prin dezvoltarea de competențe profesionale corelate la cerințele pieței muncii locale și regionale.

3. Dezvoltarea de competențe suplimentare pentru 114 persoane în cautarea unui loc de muncă, șomeri, persoane ocupate în agricultură de subzistență din mediul rural, prin furnizarea de programe de formare nivel inițiere în: TIC, cursuri de limbi străine, competența de a învăța.

4. Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor din mediul rural prin promovarea culturii antreprenoriale acordând o atenție deosebită femeilor, pentru minim 100 de persoane din mediul rural.

5. Creșterea gradului de sensibilizare a 20 de manageri și specialisti în managementul resurselor umane din mediul rural în vederea promovării egalității de șanse și a respectului diversității la locul de muncă cu scopul stimulării mobilității sectoriale și geografice.

6. Dezvoltarea de noi competențe pentru 20 de angajați din mediul rural în vederea creșterii adaptabilității acestora la cerințele societății și a pieței muncii.

7. Promovarea și implementarea de noi metode în domeniul ocupării ca sprijin pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor din mediul rural.

Beneficiarii proiectului

Vor fi 380 persoane din mediul rural, în special din comunele Nitchidor, Sacoșu Turcesc și Boldur, județul Timiș, dar și din alte comune din Regiunea de Vest, dintre care minim 50% vor fi femei, astfel: 250 persoane inactive, 20 persoane în căutarea unui loc de muncă, 50 șomeri, 20 persoane ocupate în agricultura de subzistență, 10 manageri, 30 angajați din mediul rural.

Beneficiile pentru grupul țintă din cadrul proiectului sunt: participarea la programe de informare, conștientizare, evaluare, orientare, motivare, consiliere și mediere privind piața muncii în domenii non-agricole și imbunătățirea calității profesionale prin formarea la nivel inițiere în: TIC, cursuri de limbi străine, competența de a învața, în vederea facilitării accesului pe piața muncii în domenii non agricole.

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor şi a familiilor, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială.