COMUNICAT DE PRESĂ – Prezentarea rezultatelor in cadrul conferinței de inchidere

Vineri 18 septembrie 2015, de la ora 10:00 a avut loc Conferința de închidere din cadrul proiectului Perspectiv Rural-Măsuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă”.

Conferinta a fost organiză de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Nițchidorf, Unitatea Administrativ Teritorială Sacoșu Turcesc și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș și în colaborare cu Unitatea Administrativ Teritorială Boldur,

Evenimentul a avut ca ca scop prezentarea activităţilor principale care au fost derulate şi rezultatele obținute în cele 18 luni de implementare ale proiectului. La eveniment au participat un numar de 23 de persoane, reprezentanți ai partenerilor și colaboratorilor implicați în derularea proiectului precum și reprezentanți ai autorităților publice locale.

Proiectul   ”Perspectiv Rural-Măsuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă”” se derulează începând din luna aprilie 2014  și se va finaliza la sfârșitul lunii Septembrie 2015. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Interventie 5.2. –”Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”. Valoarea totală a proiectului este de 2.009.470,00 lei, din care valoarea contribuției FSE este de 1.692.399,75 lei, valoarea contribuției de la bugetul național este de 276.880,85 lei, iar contribuția proprie a beneficiarului de grant este de 40.189,40 lei.

Fundația Serviciilor Sociale Bethany este o organizație non-guvernamentală și non-profit, care urmărește îmbunătățirea vieții persoanelor dezavantajate, oferind servicii sociale și promovând practici profesioniste în asistența socială, centrate pe nevoile sociale individuale, familiale sau de grup.

Pentru mai multe informații vizitați pagina www. http://perspectiv.bethany.ro/

Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Calea Dorobanților, Nr. 4, Timișoara

Tel/Fax: 0256.499.431; 0356.401.984

E-mail: bsst@bethany.ro

http://perspectiv.bethany.ro/