Orientarea profesională

Orientarea profesională are un dublu scop: pe de o parte să-i ofere persoanei șansă de a găsi o activitate care sa-i permită o dezvoltare deplină a capacităților, să-i ofere satisfacție în muncă, pe de altă parte, ea servește societății prin compatibilizarea aspirațiilor individuale cu interesul social. Opțiunea unei persoane pentru un anumit domeniu […]

Caut de lucru. În județ.

Una dintre provocările paradoxale ale implementării proiectelor cofinanțate din FSE prin POSDRU în care se oferă servicii de formare profesională și mediere pe piața muncii în județul Timiș este angajarea beneficiarilor care provin din mediul rural. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică Timișul este unul dintre județele cu o economie performantă, implicit cu […]

Job Cluburi în mediu rural

În primele 7 luni de implementare ale proiectului POSDRU Perspectiv Rural – Măsuri de asigurare a sustenabilității zonei rurale și ocupării forței de muncă implementat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Unitatea Teritorial Administrativă a Comunei Nițchidorf, Unitatea Teritorial Administrativă a Comunei Sacoșu Turcesc și în colaborare cu Unitatea Teritorial Administrativă a Comunei […]

19 persoane au absolvit cursul de calificare

19 persoane au absolvit cursul de calificare Agent de securitate în Comuna Boldur

Fundația Serviciilor Sociale Bethany în colaborare cu Unitatea Adiministrativă Teritoriala a Comunei Boldur din județul Timiș a organizat în perioada 16.07.2014 – 15.10.2014 , la Sala de Festivitati din localitate, un curs de calificare nivel 1 – Agent de securitate. Acesta curs […]

Activitatea de recrutare a beneficiarilor

În luna septembrie în cadrul proiectului Perspectiv Rural – Masuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă, au fost recrutate de către expertul informare grup țintă 8 persoane. Expertul informare grup țintă a informat beneficiarii cu privire la aspecte generale privind proiectul: serviciile oferite prin proiect, criteriile de […]