COMUNICAT DE PRESĂ – Conferinţa de sustenabilitate şi transferabilitate în scopul motivării şi mobilizării persoanelor din mediul rural

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Niţchidorf, Unitatea Administrativ Teritorială Sacoşu Turcesc organizează joi, 9 iulie 2015, începând cu ora 10:00, Sala Galbenă, Hotel Boavista, Timişoara, Conferinţa de sustenabilitate şi transferabilitate în scopul motivării şi mobilizării persoanelor din mediul rural.

Această conferinţă face parte dintr-o serie de evenimente organizate în cadrul proiectului Perspectiv Rural-Măsuri de asigurare a sustenabilităţii zonelor rurale şi ocupare a forţei de muncă” şi are ca ca scop găsirea unor soluţii viabile şi inovatoare de creştere a mobilizării şi motivării  persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă, a persoanelor inactive şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a şomerilor din mediul rural, din zonele de implementare ale proiectului.

Perspectiv Rural-Măsuri de asigurare a sustenabilităţii zonelor rurale şi ocupare a forţei de muncă”” este un proiect care se derulează în perioada Aprilie 2014 – Septembrie 2015, proiectul co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Interventie 5.2. –”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”. Valoarea totală a proiectului este de 2.009.470,00 lei, din care valoarea contribuţiei FSE este de 1.692.399,75 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 276.880,85 lei, iar contribuţia proprie a beneficiarului de grant este de 40.189,40 lei.

 Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit, care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială, centrate pe nevoile sociale individuale, familiale sau de grup.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi pagina www. http://perspectiv.bethany.ro/

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany

Calea Dorobanţilor, Nr. 4, Timişoara

Tel/Fax: 0256.499.431; 0356.401.984

E-mail: bsst@bethany.ro

http://perspectiv.bethany.ro/

Persoană de contact:

Ramona Racotea – Expert Informare si publicitate