COMUNICAT PRESĂ – 29.05.2014

Fundația Serviciilor Sociale Bethany

lansează proiectul

“Perspectiv Rural – Măsuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă” POSDRU/140/5.2/G/135140

În perioada 1 aprilie 2014 – 30 septembrie 2015 Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Nițchidorf și Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Sacoșu Turcesc și în colaborare cu Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Boldur, vă invită în data de 29 Mai 2014, ora 10,00, în Sala mare a Căminului Cultural din Comuna Nițchidorf la conferința de lansare a proiectului „Perspectiv Rural – Măsuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă” – POSDRU/140/5.2/G/135140.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenție 5.2. – „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”. Valoarea totală a proiectului este de 2.009.470,00 lei, din care valoarea contribuției FSE este de 1.692.399,75 lei, valoarea contribuției de la bugetul național este de 276.880,85 lei, iar contribuția proprie a Fundației Serviciilor Sociale Bethany este de 40.189,40 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea sustenabilității pe termen lung în mediul rural, în special în comunele Nițchidorf, Sacoșu Turcesc și Boldur, județul Timiș, dar și în alte comune din Regiunea de Vest, prin îmbunătățirea calității profesionale a resurselor umane în vederea facilitării accesului la ocupare în domenii non agricole, creșterea oportunităților de ocupare prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă/noi forme de ocupare, promovarea culturii antreprenoriale și promovarea mobilității ocupaționale și geografice a forței de muncă din mediul rural.

Grupul țintă este format din380 persoane din mediul rural, în special din comunele Nițchidorf, Sacoșu Turcesc și Boldur, județul Timiș, dar și din alte comune din Regiunea de Vest, dintre care minim 50% vor fi femei, astfel: 250 persoane inactive, 20 persoane în căutarea unui loc de muncă, 50 șomeri, 20 persoane ocupate în agricultura de subzistență, 10 manageri, 30 angajați din mediul rural.

Pe parcursul implementării proiectului se vor furniza programe de informare, conștientizare, evaluare, orientare, motivare, consiliere și mediere privind piața muncii în domenii non-agricole pentru 380 de beneficiari din mediul rural. Vor fi organizate: 75 de campanii de informare și recrutare (door-to-door); 47 sesiuni de job-club; 234 sesiuni individuale de tehnici de căutare a unui loc de munca; o bursă a locurilor de muncă organizată cu minim 100 participanți; cursuri de specializare în limbi străine și competențe civice și sociale pentru 40 persoane; cursuri de inițiere în competențe civice și sociale, utilizare computer, module de limbi străine și competența de a învăța pentru 114 persoane; sesiuni de consiliere, orientare profesională și cursuri de calificare/recalificare pentru 100 persoane; sesiuni individuale de formare, consiliere și asistență în vederea inițierii unei afaceri independente pentru 20 persoane. Pentru a crește gradul de implicare a grupului țintă se vor implica cel puțin 10 voluntari de vârsta a treia, foști activi în sectoare non-agricole.

Fundația Serviciilor Sociale Bethany este o organizație non-guvernamentală și non-profit care urmărește îmbunătățirea vieții persoanelor dezavantajate, în special copiilor și a familiilor oferind servicii sociale și promovând practici profesioniste în asistența socială.

 

Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Calea Dorobanților, Nr. 4, Timișoara

Tel/Fax: 0256.499.431; 0356.401.984

E-mail: bsst@bethany.ro

Persoane de contact:

Diana Cristea, Manager proiect, diana.cristea@bethany.ro

Ioan Kovacs, Expert monitorizare activități tehnice, ioan.kovacs@bethany.ro