Comunicat de Presă – 10.03.2015

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

Titlul proiectului: „Perspectiv Rural”- Măsuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă POSDRU/140/5.2/G/135140

Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Unitățile Administrativ Teritoriale a Comunelor Nițchidorf si Sacoșu Turcesc și în colaborare cu Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Boldur din județul Timiș, derulează în perioada Aprilie 2014 – Septembrie 2015, proiectul “Perspectiv Rural – Măsuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă” – POSDRU/140/5.2/G/135140.

Obiectivul general al proiectului urmărește asigurarea sustenabilității pe termen lung în mediul rural, în comunele partenere din proiect Nițchidorf, Sacoșu Turcesc și Boldur, județul Timiș dar și în alte comunități rurale din Regiunea de Vest, prin îmbunatatirea calității profesionale a resurselor umane în vederea facilitării accesului la ocupare în domenii non agricole, creșterea oportunităților de ocupare prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă/noi forme de ocupare, promovarea culturii antreprenoriale și promovarea mobilității ocupaționale și geografice a forței de muncă din mediul rural.

Beneficiarii acestui proiect sunt 380 de persoane împărțite pe mai multe categorii: persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă, șomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistență, manageri și angajati din mediul rural din comunele partenere în proiect Nițchidorf, Sacoșu Turcesc si Boldur, județul Timiș dar și în alte comune din Regiunea de Vest. Aceștia au beneficiat/vor beneficia de mai multe tipuri de servicii în cadrul proiectului care urmăresc:

1) Creșterea ratei de ocupare formală și integrarea pe piața muncii prin dezvoltarea capacităților persoanelor din grupul țintă din mediul rural pentru ocuparea unui loc de muncă prin furnizarea de programe de formare profesională, servicii integrate și specializate( informare, conștientizare, orientare, motivare, consiliere și mediere privind piața muncii în domenii non-agricole,etc);

2) Îmbunătățirea gradului de ocupare prin susținerea mobilității ocupaționale și geografice a forței de muncă, pentru creșterea coeziunii regionale și o dezvoltare echilibrată și durabilă ;

3) Promovarea la nivelul comunităților din mediul rural a culturii antreprenoriale cu scopul creșterii posibilităților de ocupare și creare de noi locuri de muncă.

Toate aceste directii converg la stimularea interesului locuitorilor din mediul rural de a participa la programe integrate de formare în domenii non-agricole, inserție profesională, promovarea culturii antreprenoriale, sensibilizare la importanța asigurării egalității de șanse și a diversității la locul de muncă.

Alte obiective ale proiectului au caracter transversal și vizează dezvoltarea durabilă, principiul Egalității de Șanse (luând in considerare recomandările documentului Egalitatea de gen. Politici si Recomandări, proiectul promovează drepturi egale și oportunități pentru barbați și femei, astfel încât minim 50% dintre beneficiarii proiectului vor fi femei) sau îmbătrănirea activă (5 voluntari au fost recrutați din categoria persoanelor de vârsta a III –a din comunitățile rurale pentru sprijini activitățile din cadrul proiectului).

În cele 9 luni de proiect încheiate de la începerea implementării din luna aprilie 2014 pîna în ianuarie 2015 în urma activităților derulate, și a serviciilor oferite prin intermediul proiectului, s-au înregistrat următoarele rezultate:

 • 227 persoane din mediul rural au participat și au fost recrutate ca grup țintă în cadrul celor 79 de campanii de informare organizate în primele 9 luni de proiect;
 • 85 persoane din mediul rural ( inactive, în cautarea unui loc de muncă, șomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistență) au fost consiliate și orientate profesională spre programe de calificare/recalificare;
 • 75 persoane din mediul rural consiliate în vederea înscrierii la programe de formare-competențe;
 • 30 manageri din mediul rural, specialiști în managementul resurselor umane și angajați din mediul rural consiliați;
 • 60 de persoane din mediul rural înregistrate în proiect au participat la programe de formare profesională beneficiind de subvenții pe perioada derulării cursurilor. Toate aceste 60 de persoane au fost certificate;
 • 87 persoane din mediul rural au fost evaluate și le-au fost întocmite planuri de mediere în vederea încadrării pe piața muncii;
 • 13 persoane din mediul rural au fost angajate în urma medierii pe piața muncii;
 • 104 persoane din mediul rural au participat și au fost informate în cadrul a 18 campanii de promovare a antreprenoriatului despre avantajele inițierii unei activități pe cont propriu;
 • 11 persoane din mediul rural consiliate și asistate în vederea inițierii unei afaceri;
 • 2 persoane din mediul rural au deschis o afacere;
 • 109 persoane din mediul rural au participat la 17 sesiuni de Job-club. Ulterior acestor sesiuni de job-club au fost realizate 81 sesiuni individuale referitoare la tehnici de cautare a unui loc de muncă.

 

În prezent toate activitățile și serviciile oferite prin intermediul proiecului Perspectiv Rural”- Măsuri de asigurare a sustenabilității zonelor rurale și ocupare a forței de muncă POSDRU/140/5.2/G/135140 sunt în plină desfășurare ele putînd fii accesate până la finalizarea proiectului de către locuitorii din mediul rural din jud. Timiș și din Regiunea de Vest.

Persoană de contact:

Adriana Simu

Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Timișoara, Calea Dorobanților, nr.4

Tel.0723 242 534

E-mail: adriana.simu@bethany.ro